Home Aktuálně Historie Občanské sdružení Fotogalerie Jak pomoci Partneři Kde nás najdete Užitečné odkazy Napište nám

Aktuality

V současné době probíhá oprava spojovacího krčku ve 2. NP
-------------------------------------------

Záchrana tvrze Bílý Újezd u Velemína

Kulturní památka tvrz Bílý Újezd u Velemína je zapsaná v Ústředním seznamu kulturních památek ČR pod č. rejstř. 5-1922, v chráněné krajinné oblasti České středohoří na Litoměřicku. Areál tvrze je na malé vyvýšenině vpravo od silnice z Velemína na Teplice v katastru obce Bílý Újezd. Památka byla od 13. století původně panským sídlem, později gotickou tvrzí, v 16 století přestavěná na renesanční zámeček. Objekt postupně vlastnili významné panské a šlechtické rody, např. Kaplířové, Kolowratové, Valdštejnové, Schwarzenbergové, Černínové aj. Spolu s dvorem a pivovarem byl od 18. století pronajímán a sloužil i jako myslivna. V období po druhé světové válce do ledna roku 2003 byla tvrz převážně součástí JZD České středohoří se sídlem ve Velemíně. V lednu 2003 byla tvrz vrácena do soukromých rukou.
Nové majitele čeká naléhavý úkol zachránit a obnovit tuto významnou kulturní památku. Větší část střechy je v havarijním stavu (do objektu zatéká), je nutno objekt vysušit, obnovit fasádu, okna, dveře, vnitřní instalace, podlahy. Dále je nutné opravit hradby, provést terénní a sadové úpravy.
Za tímto účelem je založena nevýdělečná organizace - občanské sdružení „Tvrz Bílý Újezd u Velemína“. Cílem sdružení je pomoc při opravě a obnově této kulturní památky a jejího okolí tak, aby v ní sdružení mohlo pořádat a zajišťovat kulturní a vzdělávací aktivity, ale aby zároveň lákalo při poznávání krás Českého středohoří.
Po opravách pak zajišťovat širokou nabídku akcí pro volný čas dětí a mládeže, podporovat duševní, poznávací a intelektuální aktivity všech věkových skupin občanů, mimoškolní vzdělávání, podporovat mezinárodní a mezikulturní porozumění, demokratickou participaci a občanskou toleranci. Za tímto účelem chce sdružení provozovat a pořádat na obnovené tvrzi kulturní a kulturně vzdělávací akce, přednášky, semináře, kroužky, kurzy pro děti a mládež, seniory i veřejnost, organizovat a pořádat mezinárodní setkávání, popularizační a vzdělávací aktivity pro širokou veřejnost. Dále pak v renovovaných prostorách rytířského sálu vybudovat galerii, která bude pořádat výstavy výtvarných i uměleckých děl formou přechodných výstav a to i ve spolupráci s jinými galeriemi.
Občanské sdružení „Tvrz Bílý Újezd u Velemína“ se tímto obrací se žádostí o pomoc na všechny, kteří mají zájem podílet se na projektu záchrany a obnovy této památky s cílem zajišťovat kulturní a vzdělávací aktivity tak, jak je výše uvádíme. Členové občanského sdružení dodávají, že jsou plně přístupni veškerým podnětům o budoucí využitelnosti areálu tvrze.
Protože nákladné úpravy pro dosažení stanovených cílů budou vyžadovat značné finanční prostředky, děkujeme všem, kteří přispějí k realizaci projektu jakoukoliv pomocí a to libovolnou formou, ať už informační, věcnou, pracovní či finanční. Občanské sdružení nabízí možnost propagace těch, kteří se budou podílet na záchraně této významné památky tím, že budou uváděni na materiálech sdružení i při následně pořádaných akcích sdružení. Jejich jména budou, v případě zájmu, uvedena ve vstupním vestibulu tvrze.

©IHS2008